Bommel Berichten

 De redactie

Jawel, eindelijk maar toch ziet u hier het eerste lijfblad van de Heeren Pijprokersclub Bommel. Heeft dit nu veel voeten in de aarde gehad? Niet echt, de twee redacteuren de Graaf en Ouwerkerk hebben in een avond te taken verdeeld, de zaken gedelegeerd en bovenal gezorgd voor de maag en de hersens. In dit eerste nummer vindt u dan ook een bijdrage van onze voorzitter, onze vice-voorzitter en van het redactieteam. Kortom wij wensen u veel leesplezier.

Felicitaties van het bestuur

Het bestuur heeft met grote blijdschap kennis genomen van het verschijnen van de eerste editie 'Bommelberichten'. Zij is de redacteuren de Graaf en Ouwerkerk zeer erkentelijk voor de grote voortvarendheid, waarmee dit project is ondernomen en hoopt dat in de nabije toekomst nog vele afleveringen zullen volgen. Tevens spoort zij de overige leden aan om de zeker aanwezige schrijftalenten te etaleren in deze nieuwsbrief. Daarbij moet overigens worden gemeld dat in overleg met de redactie, alleen serieuze en inhoudelijke bijdragen in aanmerking zullen komen.

Het bestuur

Afscheid van de secretaris

Op 22 januari heeft 'Bommel' afscheid genomen van de bijzonder kleurrijke en ruim besnorde heer den Hartog. Op zeer kundige wijze heeft hij de afgelopen jaren de vergaderingen verslagen, waardoor een welhaast uniek archief is achtergelaten. Wij willen aan de heer den Hartog dan ook onze welgemeende dank uitspreken voor de door hem verrichte taken en wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe omgeving. In de toekomst zal het Ierse land zeker in het programma van de Jeanne d'Arc dagen worden opgenomen en kunnen wij rekenen op een aangename gastvrijheid.

 De Heer Den Hartog in herkenbare positie

 

Om toch de zware taak van de secretaris in goede handen te laten blijven heeft het bestuur gemeend om de heer Gerrits en de heer Numan tot het bestuur te laten toetreden. De heer Gerrits zal daarbij de heer den Hartog opvolgen als secretaris en de heer Numan zal de heer Huijgen opvolgen als tobacconist. De dubbele taak van de heer Huijgen als tobacconist en vice-voorzitter is hem dermate zwaar gevallen, dat hij enige tijd in de ziektewet heeft verkeerd. Om aan deze spanningen een einde te maken heeft het bestuur gemeend om de taak van de heer Huijgen te verlichten en de heer Numan als opvolger in de functie van tobacconist aan te

wijzen. Overigens is het bestuur nog niet geheel overtuigd van de kwaliteiten van de heer Numan aangezien bij zijn eerste optreden de genever een wel bijzondere bijsmaak van parfum vertoonde en bij zijn tweede optreden het verlichtende vocht op de stoep van de heer Gerrits is gesneuveld. Het bestuur rekent op beterschap.

Dhr Huygen.

Jeanne d'Arc dag 1999

Onder een grauw gekleurde hemel vertrok het gezelschap 'Bommel' in de vroege ochtend van de vijfde juni naar een zorgvuldig geheim gehouden locatie voor de viering van de negende Jeanne d'Arc dag. Na enige misleidende routes werd het luisterrijke stadje Elburg aangedaan, alwaar de eerste alcoholische versnaperingen plaatsvonden. Na een korte wandeling werd de tocht vervolgt richting Baarn. Aangekomen bij het landgoed Groeneveld werden de heren bijzonder verrast met een tentoonstelling over de legendarische stripheld en -heer Olivier B. Bommel. Op het landgoed werd in de namiddag de traditionele picknick gehouden, die zich wederom kenmerkte door volmaakte lethargie. Wat dit betreft, heeft de Jeanne d'Arc commissie vele geuite klachten over het overdadig programma van de voorgaande viering ter harte genomen.

Nadat de magen goed gevuld en de geesten in hogere sferen geraakt waren was het moment van afscheid gekomen. De wedstrijdrokers scheidden zich van de recreatierokers.

Dhr Huijgen.

Agenda

20 mei 1999: vanaf 13:00 Nederlandse Kampioenschappen Hout, Plaats: nog onbekend.

 De nieuwe tobacconist overdenkt zijn zonden

 

 Slob tweede op NK

In goede gezondheid dankzij de medicamentendoos van de heer Huijgen, heeft het wedstrijdteam van Bommel op zes juni voor een daverende verrassing gezorgd op het NK hout in galerie Pulchri te Den Haag. Aldaar werden zestig pijpen ontstoken in de strijd om de titel. De heer de Jong had zoals gewoonlijk moeite om de pijp brandende te houden en moest binnen een half uur de strijd staken. De kersverse bestuursleden Gerrits en Numan moesten nog wennen aan de favorietenrol van bestuursleden en konden de ervaren rokers Huijgen en Slob nog niet bijbenen. De heer Huijgen, bescheiden als hij is, liet met het opzettelijk uitdoven van de pijp de eer over aan de voorzitter, die zich voor het komende jaar clubkampioen mag noemen. Naar pas later bleek was de prestatie van de heer Slob zodanig, dat hij zich met de besten kon meten. Achter de vier Belgen, die buiten mededinging meerookten, was slechts een landgenoot, die de heer Slob in rooktijd wist te overtreffen. Onze voorzitter mag zich dus teven s vice-kampioen van Nederland noemen, een welhaast voortreffelijke prestatie. Hulde!

Dhr Huijgen.

De pijp van de maand

Afgelopen woensdag vertoefde ik in het pittoreske stadje Oberhaussen. Overmant door vermoeidheid, stakende treinen en een irriterende honger besloot ik het centrum van dit plaatsje te observeren. Tot grote vreugde bleek er zelfs een tabakwinkel aanwezig te zijn. Helaas bleek de eigenaar van de zaak er de brui aan te geven. Een buitenkansje dus aangezien alle pijpen voor de helft van de prijs werden verkocht. Op deze wijze kon ik voor slechts DM 15,- een zeer mooi elegant pijpje van het merk Bruyère aanschaffen. Deze zal te bezichtigen zijn op de bbq van dhr Slob. Tot nu toe is het rookgenot goed te noemen, de pijp rookt licht en ook de tabak smaak wordt helder en evenwichtig in de mond verdeeld. Met andere woorden een goede pijp voor weinig geld.

Bijdragen kunnen per e-mail, fax of post gestuurd worden naar: dhr. G. Ouwerkerk, Gerard Ter Borghstraat 12, 9718 RC Groningen of dhr. R.A. de Graaf, de Larix 7, 9741 NS, Groningen, fax 050-5772798, R.A.de.Graaf@chem.rug.nl,