Notulen van de HPRC-vergadering d.d. 21 december 2007 ter stede van dhr. Huijgen

Aanwezig: de heren Huijgen, Kuipers, Butti, de Jong, Numan en Den Hartog alsmede de heer Slob (later).

Afwezig met kennisgeving: de heren De Graaf, Ennema, Braakman en Ouwerkerk.

 

Opening: 21:20 uur.

 

Mededelingen: Dhr. Owerkerk gaat verhuizen (trekt per 1 maart bij zijn eega en Duitsland in).

††††††††††††††††††††††† Dhr. Den Hartog neemt wellicht zijn woning over.

Er wordt geopperd om in het jaar van ons vierde lustrum (2009) een wedstrijd te organiseren (zijn er al vrijwilligers voor de organisatie?)

Dhr.Huijgen gaat van 27 december tot 2 januari a.s. op bezoek bij dhr. Zuierveld te††††††††††††††††† Nerga (Spanje).

 

Komende wedstrijden: Assen heeft reeds plaatsgevonden (15 december) maar we waren helaas niet gecontacteerd. Sneek (wanneer?)

††††††††††† Dhr. Huijgen is gekwalificeerd om deel te nemen aan the open Dutch masters (hout) maar wanneer is dit (februari?)†††††††††

 

Website: Er worden enige suggesties gedaan voor aardigheden op de website zoals de notulen van onze vergadering, dat de oudste Nederlandse man, dhr. Johan van der Giesen (108) nog dagelijks een pijpje stopt (en ook oprookt).

††††††††††† Dhr. De Jong merkt op dat ook in het schoolboek economie de geur van pijptabak als voorbeeld van een gunstig extern effect wordt genoemd! (hulde!).

FinanciŽn: Zijn grotendeels op orde

 

Rondvraag/W.V.T.T.K.:Locaties volgende vergaderingen en lectioís:

18 januari bij dhr. Butti (lectio door dhr. Huijgen)

7 maart bij dhr. Kuipers (lectio deeor dhr. Den Hartog)

16 mei bij dhr. Braakman (of Ennema) (lectio dhr. Numan)

 

Sluiting: 22:00 uur.