ff

epochē

Gerard Numan's filosofische oase op het WWWewig

 
epochē : oud Grieks voor afstand nemen of het opschorten van oordelen. Dit is de startpositie voor elk filosoferen: het tussen haakjes zetten van de absolute waarheid van ideeën. Wat hieruit volgt is een omzichtig beschouwen van het onderwerp. Het uit elk mogelijke invalshoek waarnemen en denken: hermeneuse, interpreteren, het oneindige proces van vervreemding en toeëigening accepteren en cultiveren.
Free Web Counter
Free Web Counter