ff

epochē

Gerard Numan's filosofische oase op het WWWgewig

 

epochē : oud Grieks voor afstand nemen of het opschorten van oordelen. Dit is de startpositie voor elk filosoferen: het tussen haakjes zetten van de absolute waarheid van ideeën.

Wat hieruit volgt is een omzichtig beschouwen. Het uit elk mogelijke invalshoek waarnemen en denken: hermeneuse, interpreteren. Een oneindige proces van vervreemding en toeëigening.

Free Web Counter
Free Web Counter

 

 


Over mij

Ik ben filosoof en testmanager in de IT.

Mijn interessegebieden zijn:

  1. de relatie tussen processen, sub processen, tekens en materieel (mind - brain - body - social context; zelf - ander - taal; werkprocessen - functies - systeemonderdelen)
  2. de relatie tussen hoge cultuur, lage cultuur en globale cultuur
  3. hermeneutiek of interpretatieleer
  4. esthetica

Mijn werkzaamheden als filosoof

  1. Lezingen over filosofie, moderne cultuur, IT
  2. Cursussen over filosofie, moderne cultuur, IT
  3. Onderzoek naar processen en hun relaties
  4. Supervsie/ coaching
  5. Voorzitten/ organiseren

 

Thema's

Transcendentie en immanentie

Animal symbolicum

Zôon Logon

Externalisme en internalisme

De wereldende wereld

Moderne godsdienst (sport, wetenschap, celebrityworship)

Namen

Ernst Cassirer; Paul Ricoeur; Roger Scruton

Richard Sennett; Peter Sloterdijk ;

Hans-Georg Gadamer; Charles Taylor